СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮКСЕЛИНА ГИНОВА АСЕНОВА

490

СЪОБЩЕНИЕ

№ 10 / 20.08.2018г.

 

ДО

ЮКСЕЛИНА ГИНОВА АСЕНОВА

УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 39

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

С. ОРЕХОВИЦА

 

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-73 от 13.08.2018г. от Александър Михайлов Илиев от с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, за припознаване на детето: Людмил Юкселинов Гинов, роден на 06.02.2017г, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на децата.