Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1579/16.04.2024г.

23

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1579/16.04.2024г.     До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 312/20.02.2024г. До МП ТРАНС 2015 ЕООД                              …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1475 /10.04.2024г.

36

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1475 /10.04.2024г.     До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-61/15.01.2024г. До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-62/15.01.2024г. До Аделина Борисова Ангелова за  АУПВ № 107-73/17.01.2024г. До Георги Николаев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1429/08.04.2024г.

38

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1429/08.04.2024г.     До Енчо Станимиров Енчев                               за АУПВ № 241/09.02.2024г. До Петър Василев Петров                                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1212/22.03.2024г.

72

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 1212/22.03.2024г.     До Дияна Тошкова Николова                             за АУПВ № 33/10.01.2024г. До Дияна Тошкова Николова                            …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 585/31.01.2024г.

165

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 585/31.01.2024г.     До Любомир Илиянов Янков                             за АУПВ № 813/27.11.2023г. До Любомир Илиянов Янков                            …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 570 /30.01.2024г.

150

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 570 /30.01.2024г.     До Адриан Венков Трифоновза АУПВ № 107-717/25.10.2023г. До Ивелин Кирилов Пенчев за АУПВ № 107-743/03.11.2023г. До Румен Василев Захариевза АУПВ № 107-758/08.11.2023г. До Румен Василев Захариевза…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-105 / 10.01.2024г.

167

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-105 / 10.01.2024г.       До Цветанка Александрова Русанова                  за АУПВ №107-646/25.08.2023г. До Валери Петров Анчев           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 51/04.01.2024г.

174

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 51/04.01.2024г.     До Васил Иванов Станчев                                    за АУПВ № 725/26.10.2023г. До Дафинка…