Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3736 /07.11.2023г.

47

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3736 /07.11.2023г.     До Ангел Енчев Енев за АУПВ № 107-601/10.07.2023г. До Илхан Асланов Алиев за АУПВ № 107-604/11.07.2023г. До Шехриза Шукриева Алиева за АУПВ № 107-605/11.07.2023г. До Владимир Иванов Юруков за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3254 /25.09.2023г.

95

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3254 /25.09.2023г.     До „КАМУРА“ ЕООДза АУПВ № 107-470/16.05.2023г. До Надя Александрова Димитроваза АУПВ № 107-378/17.05.2023г. До Емил Асенов Димитровза АУПВ № 107-475/17.05.2023г. До „ДЪГА“ ЕООДза…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3255 /25.09.2023г.

90

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3255 /25.09.2023г.     До Антоанета Петрова Януцеваза АУПВ № 107-536/07.06.2023г. До Ангел Недялков Недялков за АУПВ № 107-539/09.06.2023г. До Евгения Христова Христоваза АУПВ № 107-541/12.06.2023г. До Габриела Венциславова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2050 /21.06.2023г.

225

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2050 /21.06.2023г.     До Роберт Яков Яковза АУПВ № 107-87/26.01.2023г. До „ЛТВ-С“ ЕООДза АУПВ № 107-240/27.02.2023г. До „Транспедия България“ АДза АУПВ № 107-259/02.03.2023г. До „Транспедия България“…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.

278

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1482 / 28.04.2023г.       До Станислав Луканов Йорданов                        за АУПВ №107-80/25.01.2023г. До Станислав Луканов Йорданов  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1291 /11.04.2023г.

274

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1291 /11.04.2023г.     До Тодор Боянов Милевза АУПВ № 107-5/05.01.2023г. До Елена Лучева Милеваза АУПВ № 107-26/11.01.2023г. До Мирослав Георгиев Доровскиза АУПВ № 107-38/16.01.2023г. До Диана Юриева Михневаза АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1226/05.04.2023г.

305

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1226/05.04.2023г.     До Иво Богомилов Влахов                                   за АУПВ № 98/30.01.2023г. До Пламен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-910/14.03.2023г.

315

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-910/14.03.2023г.     До Стефка Димитрова Динолова                        за АУПВ № 3/04.01.2023г. До Христо Иванов Хаджихристов                     …