Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.

27

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.       До Евгения Вескова Миланова                            за АУПВ №107-689/24.06.2021г. До Галя Петкова Гъбова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3429/07.09.2021г.

48

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3429/07.09.2021г.     До Маргарита Пенева Тихова                              за АУПВ № 716/30.06.2021г. До Мирослав Маринов Маринов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.

83

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.       До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов                        за АУПВ №107-642/08.06.2021г. До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.

156

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.   До Ваня Константинова Симеонова                    за АУПВ №107-267/15.02.2021г. До Цветелин Ненчев Горанов                              за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1642/20.04.2021г.

189

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-1642/20.04.2021г.   До Валентина Асенова Габровска                     за АУПВ № 1422/10.12.2020г. До Валентина Асенова Габровска                    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1584/15.04.2021г.

206

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1584/15.04.2021г.   До Иванка Христова Кожухарова                     за АУПВ № 129/28.01.2021г. До Иванка Христова Кожухарова                    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1387 / 01.04.2021г.

213

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1387 / 01.04.2021г.       До Мариета Маринова Динова-Елефтериу         за АУПВ №107-127/28.01.2021г. До Мариета Маринова Динова-Елефтериу         за АУПВ №107-128/28.01.2021г…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1243/22.03.2021г.

219

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1243/22.03.2021г.   До Евгени Костов Костов                                   за АУПВ № 1321/29.10.2020г. До Албена Милкова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 922 /02.03.2021г.

231

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 922 /02.03.2021г.     До Тодор Трифонов Тодоров                       за АУПВ № 107-1324/04.11.2020г. До Мариян Бориславов Буров           …