Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4767 /23.12.2021г.

354

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4767 /23.12.2021г.     До „Ц И Ц ВЕНДИНГ ГРУП“ ЕООД                за АУПВ № 107-611/27.05.2021г. До Николай Иванов Влахов                             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4041/26.10.2021г.

389

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4041/26.10.2021г.     До Елена Христова Стоянова                               за АУПВ № 779/16.07.2021г. До Евгени Андреев Лачев           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.

430

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.       До Евгения Вескова Миланова                            за АУПВ №107-689/24.06.2021г. До Галя Петкова Гъбова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3429/07.09.2021г.

434

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3429/07.09.2021г.     До Маргарита Пенева Тихова                              за АУПВ № 716/30.06.2021г. До Мирослав Маринов Маринов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.

466

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.       До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов                        за АУПВ №107-642/08.06.2021г. До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.

514

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1969 / 17.05.2021г.   До Ваня Константинова Симеонова                    за АУПВ №107-267/15.02.2021г. До Цветелин Ненчев Горанов                              за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1642/20.04.2021г.

563

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-1642/20.04.2021г.   До Валентина Асенова Габровска                     за АУПВ № 1422/10.12.2020г. До Валентина Асенова Габровска                    …