Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1291 /11.04.2023г.

381

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1291 /11.04.2023г.     До Тодор Боянов Милевза АУПВ № 107-5/05.01.2023г. До Елена Лучева Милеваза АУПВ № 107-26/11.01.2023г. До Мирослав Георгиев Доровскиза АУПВ № 107-38/16.01.2023г. До Диана Юриева Михневаза АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1226/05.04.2023г.

408

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1226/05.04.2023г.     До Иво Богомилов Влахов                                   за АУПВ № 98/30.01.2023г. До Пламен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-910/14.03.2023г.

413

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-910/14.03.2023г.     До Стефка Димитрова Динолова                        за АУПВ № 3/04.01.2023г. До Христо Иванов Хаджихристов                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 515 /08.02.2023г.

424

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 515 /08.02.2023г.   До Ирина Владимирова Пътова                           за АУПВ № 107-639/15.09.2022г. До Пенка Стефанова Папазова          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-437/02.02.2023г.

440

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-437/02.02.2023г.     До Радка Величкова Костова                               за АУПВ № 716/04.11.2022г. До Стефка Кирова Карабулева     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4513 / 29.11.2022г.

521

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4513 / 29.11.2022г.       До Илиана Маргаритова Димитрова                      за АУПВ №107-620/31.08.2022г. До Калин Георгиев Димитров                                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4171 / 01.11.2022г.

588

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  4171 / 01.11.2022г.     До „Метал груп елит билдинг“ ЕООД       за АУПВ № 107-305/29.03.2022г. До Ивайло Пламенов Ненов                       за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.

560

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.         До Ахмед Кямилов Ахмедов                                за АУПВ №107-564/08.07.2022г. До Искрен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.

611

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.       До ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД                    за АУПВ №107-429/09.05.2022г. До ГАЯ ЕООД                           …