Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 515 /08.02.2023г.

629

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 515 /08.02.2023г.   До Ирина Владимирова Пътова                           за АУПВ № 107-639/15.09.2022г. До Пенка Стефанова Папазова          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-437/02.02.2023г.

632

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-437/02.02.2023г.     До Радка Величкова Костова                               за АУПВ № 716/04.11.2022г. До Стефка Кирова Карабулева     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4513 / 29.11.2022г.

712

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4513 / 29.11.2022г.       До Илиана Маргаритова Димитрова                      за АУПВ №107-620/31.08.2022г. До Калин Георгиев Димитров                                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4171 / 01.11.2022г.

795

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  4171 / 01.11.2022г.     До „Метал груп елит билдинг“ ЕООД       за АУПВ № 107-305/29.03.2022г. До Ивайло Пламенов Ненов                       за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.

736

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.         До Ахмед Кямилов Ахмедов                                за АУПВ №107-564/08.07.2022г. До Искрен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.

796

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.       До ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД                    за АУПВ №107-429/09.05.2022г. До ГАЯ ЕООД                           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3234 /09.08.2022г.

812

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3234 /09.08.2022г.     До „ПЛАМА КЕМИКЪЛС“ ООД              за АУПВ № 107-345/07.04.2022г. До „АВАНГАРД ТРЕНД“ ООД                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2339/30.05.2022г.

936

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  2339/30.05.2022г.     До Румяна Йочева Пелова                           за АУПВ № 107-54/21.01.2022г. До Владислава Георгиева Фикова…