Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-635/04.10.2017г.

379

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-635/04.10.2017г.    До Мая Миньо Гербавец                                      за АУПВ № 107-1302/03.08.2017г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-591/02.10.2017г.

420

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-591/02.10.2017г.   До  Сашо Красимиров Свиленов            за АУПВ № 107-1164/13.07.2017г. До  Георги Христов Цветков                  за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.

402

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.     До Рени Тодорова Илиева                    за АУПВ № 107-916/02.06.2017г. До Рени Тодорова Илиева                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-181/24.08.2017г.

466

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-181/24.08.2017г.    До Петър Николчев Петров                                  за АУПВ № 107-1006/22.06.2017г. До Петър Николчев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-82 /11.08.2017г.

393

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-82 /11.08.2017г.   До Илиан Цветков Цветков                     за АУПВ № 107-927/05.06.2017г. До Илиан Цветков Цветков                    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-81 /11.08.2017г.

402

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-81 /11.08.2017г.   До „ТЕДИ 1975” ЕООД                            за АУПВ № 107-822/04.05.2017г. До „ФРАНКОНИЯ” ООД                        за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1301/19.07.2017г.

398

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  1301/19.07.2017г.   До Мартин Антонов Атанасов                                за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1144 /19.06.2017г.

489

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1144 /19.06.2017г.   До “Ауто Къмпани” ЕООД                      за АУПВ № 107-507/06.03.2017г. До “Ауто Къмпани” ЕООД                     …