Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-81 /11.08.2017г.

453

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-81 /11.08.2017г.   До „ТЕДИ 1975” ЕООД                            за АУПВ № 107-822/04.05.2017г. До „ФРАНКОНИЯ” ООД                        за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1301/19.07.2017г.

451

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  1301/19.07.2017г.   До Мартин Антонов Атанасов                                за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1144 /19.06.2017г.

543

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1144 /19.06.2017г.   До “Ауто Къмпани” ЕООД                      за АУПВ № 107-507/06.03.2017г. До “Ауто Къмпани” ЕООД                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1142 / 19.06.2017г.

492

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1142  / 19.06.2017г.         До ЕТ„М-Лукс Мартин Атанасов”                  за АУПВМДДД  №107-691/06.04.2017г. До „Пип-99” ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 904 / 11.05.2017г.

498

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 904  / 11.05.2017г.         До „Булинвест” ЕООД                                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 889 / 09.05.2017г.

552

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 889  / 09.05.2017г.         До „Викторио 18” ЕООД                                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 737/12.04.2017г

494

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 737/12.04.2017г.   До Валентин Мишев  Георгиев               за АУПВ № 107-13/05.01.2017г. До Валентин Мишев  Георгиев             …