Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.

922

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.       До Виктор Драгомиров Найденов                       за АУПВ №107-644/17.03.2020г. До Грета Георгиева Михайлова                           за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1852/08.06.2020г.

958

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1852/08.06.2020г.   До Ерика Алиянова Павлова                              за АУПВ № 242/04.02.2020г. До ГАМИ 174 ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.

940

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.       До Росица Александрова Костова                       за АУПВ №107-135/23.01.2020г. До Даниел Цветанов Дереков    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1078/03.04.2020г.

979

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1078/03.04.2020г.     До Антоанета Рускова Мачеваза АУПВ № 107-1281/18.10.2019г. До Христо Иванов Абаджиев за АУПВ № 107-1343/31.10.2019г. До Сергей Димитров Йоловза АУПВ № 107-1379/07.11.2019г. До Людмил Димитров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 976/17.03.2020г.

1014

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 976/17.03.2020г.   До Хрета Георгиева Аспарухова                        за АУПВ № 48/10.01.2020г. До Владимир Димитров Цонев                           за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 575/12.02.2020г.

1025

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 575/12.02.2020г.   До Николай Ангелов Христов                            за АУПВ № 107-1510/29.11.2019г. До Албена Петкова Дамянова     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 5303 /19.12.2019г.

1036

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 5303 /19.12.2019г.     До Мариета Едмондова Шахпазян за АУПВ № 107-1002/06.08.2019г. До Ивайло Славов Ненов за АУПВ № 107-1004/07.08.2019г. До Стела Николова Георгиеваза АУПВ № 107-1052/16.08.2019г. До Георги Атанасов…