Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №677 /17.04.2012 г.

387

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №677  /17.04.2012 г.            До Eвстати Крумов Аврамски          за АУПВМДДД№107-567/12.03.2012г.          До Красимир…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 678/17.04.2012г

432

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 678/17.04.2012г            До Емил Николов Ангелов                          за АУПВ №107-330/13.02.2012г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 691/18.04.2012г

412

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № 691/18.04.2012г            До Антония Огнянова Николова-Блажева  за покана №  0363/28.02.2012г.          До „Акос Симеотови и с-ие”…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 653/11.04.2012г

444

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК    № 653/11.04.2012г          До Марио Иванов Христов                          за покана №  ПДП…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 661 / 11.04.2012 г.

411

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК   №  661 / 11.04.2012 г.          До Венци Иванов Георгиев                          за покана №…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 601/04.04.2012г.

396

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 601/04.04.2012г. До  „Специалкомфорт „ ЕООД                     за АУПВМДДД №107-386/16.02.2012г. До  Елеонора Александрова Светозарова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 599/04.04.2012г

412

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 599/04.04.2012г            До ЕТ „Андриан Тодоров”                      за покана №  0591/04.04.2012г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 600/ 04.04.2012г.

389

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 600/ 04.04.2012г.   До  „Стар - 7 „ ЕООД                                   за АУПВМДДД №107-322 /10.02.2012г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 550/26.03.2012 г.

449

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 550/26.03.2012 г.           До „ Интекс 2005 „ ЕООД                                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 549/26.03.2012 г.

399

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  №  549/26.03.2012 г.   До Анита Маринова Петкова            за АУПВМДДД №107-194/31.01.2012г. До Любомир Георгиев Пенчев         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 552/26.03.2012 г.

396

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 552/26.03.2012 г.        До „ Риком „ АД                                      за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 469/16.03.2012 г

400

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  №  469/16.03.2012 г.            До Еленка Спасова Петрова                         за покана…