Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 436 / 12.03.2012 г.

375

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  436 / 12.03.2012 г. До ГАЛЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА за   АУПВМДДД № 107-12/06.01.2012г. До “ ПРИМА 2000 “ ООД за   АУПВМДДД № 107-17/06.01.2012г. До ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ за   АУПВМДДД…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 378/02.03.2012 г.

375

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  №  378/02.03.2012 г.   До Вангел Иванов Вълков                             за покана №  СВ 058/06.01.2012г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 379 / 02.03.2012г.

341

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 379 / 02.03.2012г.   До  ЕТ „АНДРИАН ТОДОРОВ”                          за АУПВМДДД №107-32 /12.01.2012г. До  „ИНТЕРКОН…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 364 / 01.03.2012 г.

348

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  №  364 / 01.03.2012 г.            До Лилия Христова Младенова                   за покана № 160/11.01.2012 г.         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №341/27.02.2012 г

382

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  №  341 /27.02.2012 г.   До Матей Ганчев Нетовски                    за съобщение № 50/06.01.2012 г. До Лъчезар Иванов Янчев                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 342/27.02.2012 г.

382

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №  342/27.02.2012 г.            До Красимир Димитров Ангелов                за покана №  052/09.01.2012г.         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 304 / 22.02.2012 г.

375

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  304 / 22.02.2012 г. До ЦАНКА ИЛИЕВА ЙОНЧЕВА за   АУПВМДДД № 107-1509/08.12.2011г. До “ ЕКОПЛАМ- ПМ” ЕООД !!! ПРЕОБР. за   АУПВМДДД № 107-1541/20.12.2011г. До ИСМАИЛ АХМЕД АКМАН…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 305 /22.02.2012 г.

338

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  305 /22.02.2012 г.            До Пламен Стоянов Петров                                     за покана № 349/22.02.2012г.…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 221/ 14.02.2012Г.

428

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  №  221/14.02.2012 г.            До Владислав Живков Димитров                 за покана № 0302/14.02.2012г.         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 224 / 15.02.2012г.

319

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   224 / 15.02.2012г.   До  ЛЮДМИЛ БОГДАНОВ ГАНЕВ                          за АУПВМДДД №107-1534 /16.12.2011г. До …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 226/15.02.2012 г.

388

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 226/15.02.2012 г. До ЙОТО ТОНЧЕВ ГАЙДАРСКИ                     за АУПВМДДД №107-1552/21.12.2011г. До “ТРЕЙД ИНВЕСТ”ЕООД           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 227 /15.02.2012 г.

319

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  227 /15.02.2012 г.          До Стефан Митков Никифоров                          за покана №…