Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4411/17.10.2019г.

950

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-4411/17.10.2019г.     До Даниела Косева Гущерова                             за АУПВ № 107-952/22.07.2019г. До Даниела Косева Гущерова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4016/17.09.2019г.

1063

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4016/17.09.2019г.     До Пепа Борисова Фердинандова                       за АУПВ № 107-806/14.06.2019г. До Пепа Борисова Фердинандова                      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.

1009

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3967 / 13.09.2019г.       До ХАСАН ХАСАНОВ АХМЕДОВ                        за АУПВ №107-890/02.07.2019г. До ВИЛМА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА     за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -3576 /16.08.2019г.

957

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -3576 /16.08.2019г.     До Стела Ангелова Пенкова за АУПВ № 107-738/04.06.2019г. До Мирослава Даринова Димитрова за АУПВ № 107-743/05.06.2019г. До Михаил Петров Тодоров за АУПВ № 107-754/06.06.2019г. До Михаил Петров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.

1007

   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3575 / 16.08.2019г.       До Димитър Тодоров Флоров                              за АУПВ №107-736/04.06.2019г. До Венета Захариева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.

993

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 3244 / 26.07.2019г.       До Георги Иванов Димитров                               за АУПВ №107-651/17.05.2019г. До Георги Иванов Димитров         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3229/25.07.2019г.

1019

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3229/25.07.2019г.     До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД                                 за АУПВ № 107-579/30.04.2019г. До РЕНТ ИСТЕЙТС ЕООД   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3215/24.07.2019г.

1031

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3215/24.07.2019г.     До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-593/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-594/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков за АУПВ № 107-595/03.05.2019г. До Дамян Цветанов Недков…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2684/21.06.2019г.

988

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2684/21.06.2019г.     До „МЛ ГРУП” ЕООДза АУПВ № 107-383/05.03.2019г. До „АВАНГАРД ТРЕНД” ООДза АУПВ № 107-421/18.03.2019г. До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ ” ООД за АУПВ № 107-429/20.03.2019г. До „ЕФ АЙ РЕСАЙКЛИНГ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2429/03.06.2019г.

1002

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2429/03.06.2019г.     До Георги Иванчев Турицов за АУПВ № 107-4/02.01.2019г. До Ася Александрова Христоваза АУПВ № 107-29/08.01.2019г. До „ТРАНСПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ” АД за АУПВ № 107-154/21.01.2019г. До „ТРАНСПЕДИЯ…