Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3066/ 13.12.2011Г.

1532

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №  3066 /13.12.2011 г.          До Цецка Николова Терзиева-Арапи           за покана № 0038/13.12.2011г.          До Мариан…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3067/ 13.12.2011Г.

1514

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 3067 /13.12.2011 г. До ТОМИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОМОВ            за АУПВМДДД №107-1307/10.10.2011г. До ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА           …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3074/ 14.12.2011Г.

1542

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   3074 / 14.12.2011г. До  КАЛОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ                               за АУПВМДДД №107- 1471/25.11.2011г.…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3060/ 09.12.2011Г.

1624

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  3060 /09.12.2011 г. До СОНЯ ВЪЛКОВА ИВАНОВА   за   АУПВМДДД № 107-1128/18.08.2011г.     До ПЕТЬО СТЕФАНОВ МИНЕВ   за   АУПВМДДД № 107-1164/26.08.2011г.     До СВЕТЛИН…