СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.

869

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.

 

 

 

До Росица Александрова Костова                       за АУПВ №107-135/23.01.2020г.

До Даниел Цветанов Дереков                              за АУПВ №107-153/24.01.2020г.

До Марин Илиев Александров                            за АУПВ №107-176/28.01.2020г.

До Венцислав Максимов Христов                      за АУПВ №107-152/24.01.2020г.

До Иван Цветанов Маринов                                за АУПВ №107-188/29.01.2020г.

До Красимира Георгиева Игнатова                    за АУПВ №107-421/17.02.2020г.

До Таня Петкова Байкова                                    за АУПВ №107-396/14.02.2020г.

До Иванка Петкова Байкова                                за АУПВ №107-397/14.02.2020г.

До Николай Иванов Ценов                                  за АУПВ №107-357/13.02.2020г.

До Николай Иванов Ценов                                  за АУПВ №107-358/13.02.2020г.

До Николай Иванов Ценов                                  за АУПВ №107-359/13.02.2020г.

До Николай Иванов Ценов                                  за АУПВ №107-360/13.02.2020г.

До Димитър Богданов Динчев                            за АУПВ №107-445/18.02.2020г.

До Радослава Йотова Иванова                            за АУПВ №107-481/20.02.2020г.

До Иво Маринов Иванов                                     за АУПВ №107-469/19.02.2020г.

До ТОНИ-П ЕООД                                               за АУПВ №107-596/10.03.2020г.

До ТОНИ-П ЕООД                                               за АУПВ №107-597/10.03.2020г.

До РОЯЛ ООД                                                      за АУПВ №107-483/20.02.2020г.

До ЕСПЕРАНСА-08 ООД                                   за АУПВ №107-211/30.01.2020г.

До ИКОС ООД                                                     за АУПВ №107-99/20.01.2020г.

До ИКОС ООД                                                     за АУПВ №107-100/20.01.2020г.

До ИКОС ООД                                                     за АУПВ №107-101/20.01.2020г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 29.04.2020г.