СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2080 / 11.05.2022г.

651

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2080 / 11.05.2022г.

 

 

 

До ГАЛАКТИКА СЕРВИЗ ООД                         за АУПВ №107-119/10.02.2022г.

До ПС КРИЕЙТИВ ЕООД                                   за АУПВ №107-122/11.02.2022г.

До ТОНИ-П ЕООД                                               за АУПВ №107-326/04.04.2022г.

До ТОНИ-П ЕООД                                               за АУПВ №107-327/04.04.2022г.

До ИКОС ООД                                                      за АУПВ №107-342/07.04.2022г.

До ИКОС ООД                                                      за АУПВ №107-343/07.04.2022г

До ИКОС ООД                                                      за АУПВ №107-344/07.04.2022г

До БЪЛГАРИЯ ЕООД                                          за АУПВ №107-350/11.04.2022г.

До БЪЛГАРИЯ ЕООД                                          за АУПВ №107-351/11.04.2022г.

До ГАБРИЕЛЕ ЕООД                                           за АУПВ №107-399/26.04.2022г.

До ГАБРИЕЛЕ ЕООД                                           за АУПВ №107-400/26.04.2022г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                              за АУПВ №107-337/06.04.2022г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                              за АУПВ №107-338/06.04.2022г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                              за АУПВ №107-339/06.04.2022г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                              за АУПВ №107-340/06.04.2022г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                              за АУПВ №107-341/06.04.2022г.

До РАЛИЦА ЛИТВИНОВА КОТОВА               за АУПВ №107-153/24.02.2022г.

До ФЕШЪН ГРУП ЕООД                                     за АУПВ №107-240/04.03.2022г.

До ФЕШЪН ГРУП ЕООД                                     за АУПВ №107-241/04.03.2022г.

До ФЕШЪН ГРУП ЕООД                                     за АУПВ №107-242/04.03.2022г.

До МЛ ГРУП  ООД                                                за АУПВ №107-354/11.04.2022г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

                                      Галя Филипова

 

 

Дата на поставяне: 11.05.2022г.