СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2654 / 07.08.2020г.

781

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2654 / 07.08.2020г.

 

 

 

До Росица Кирилова Тодорова                            за АУПВ №107-783/08.05.2020г.

До Георги Илиев Петров                                      за АУПВ №107-794/12.05.2020г.

До Мариян Кирилов Тодоров                              за АУПВ №107-782/08.05.2020г.

До Георги Кирилов Тодоров                                за АУПВ №107-780/07.05.2020г.

До Явор Детелинов Прокопов                             за АУПВ №107-695/07.04.2020г.

До Милена Николаева Величкова                       за АУПВ №107-807/14.05.2020г.

До Пламен Георгиев Добрев                                за АУПВ №107-800/13.05.2020г.

До Ренета Ралчева Акова                                      за АУПВ №107-818/27.05.2020г.

До Иван Тодоров Аков                                          за АУПВ №107-819/27.05.2020г.

До Нина Вълчева Хицова                                      за АУПВ №107-781/07.05.2020г.

До Богдан Валериев Богданов                              за АУПВ №107-694/07.04.2020г.

До Венета Рачева Йорданова                                за АУПВ №107-839/11.06.2020г.

До Ангел Илиев Ангелов                                      за АУПВ №107-815/26.05.2020г.

До Илия Христов Влахов                                      за АУПВ №107-777/05.05.2020г.

До Йордан Енохов Каменов                                 за АУПВ №107-759/28.04.2020г.

До Йордан Енохов Каменов                                 за АУПВ №107-760/28.04.2020г.

До Милен Асенов Кръстев                                   за АУПВ №107-756/27.04.2020г.

До Анна Руменова Василева                                за АУПВ №107-762/19.04.2020г.

До Мартина Красимирова Дечева                       за АУПВ №107-766/04.05.2020г.

До Анелия Иванова Тодорова                              за АУПВ №107-869/22.06.2020г.

До Александър Богомилов Маринов                   за АУПВ №107-859/19.06.2020г.

До Александър Богомилов Маринов                   за АУПВ №107-860/19.06.2020г

До Александър Богомилов Маринов                   за АУПВ №107-861/19.06.2020г

До Виктория Асенова Кръстева                           за АУПВ №107-757/27.04.2020г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 07.08.2020г.