СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.

728

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.

 

 

 

До Стилиян Христов Маринов                             за АУПВ №107-1012/17.07.2020г.

До Ивайло Светозаров Захариев                          за АУПВ №107-1025/21.07.2020г.

До Ивайло Светозаров Захариев                          за АУПВ №107-1026/21.07.2020г.

До Митко Киранов Дончев                                   за АУПВ №107-1015/20.07.2020г.

До Петко Любенов Гергушки                               за АУПВ №107-1060/29.07.2020г.

До Йорданка Георгиева Нешева                           за АУПВ №107-1113/07.08.2020г.

До Валентина Стефанова Христова                     за АУПВ №107-1105/05.08.2020г.

До Васил Ангелов Денчев                                     за АУПВ №107-1013/17.07.2020г.

До Васил Ангелов Денчев                                     за АУПВ №107-1014/17.07.2020г.

До Красимир Аспарухов Кръстев                         за АУПВ №107-1023/21.07.2020г.

До Красимир Аспарухов Кръстев                         за АУПВ №107-1024/21.07.2020г.

До Илко Георгиев Бешев                                       за АУПВ №107-1016/20.07.2020г.

До Севгили Сабри Ахмед                                      за АУПВ №107-1109/06.08.2020г.

До Севгили Сабри Ахмед                                      за АУПВ №107-1110/06.08.2020г.

До Али Исмаил Ахмед                                           за АУПВ №107-1106/05.08.2020г.

До Али Исмаил Ахмед                                           за АУПВ №107-1107/05.08.2020г.

До Явор Георгиев Александров                            за АУПВ №107-1000/16.07.2020г.

До Николай Никодимов Никодимов                    за АУПВ №107-1080/31.07.2020г.

До Николай Никодимов Никодимов                    за АУПВ №107-1079/31.07.2020г.

До Силвия Петрова Йолова                                   за АУПВ №107-1114/07.08.2020г.

До Анатоли Костов Тодоров                                 за АУПВ №107-1029/22.07.2020г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 28.09.2020г.