СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1078/03.04.2020г.

900

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1078/03.04.2020г.

 

 

До Антоанета Рускова Мачеваза АУПВ № 107-1281/18.10.2019г.

До Христо Иванов Абаджиев за АУПВ № 107-1343/31.10.2019г.

До Сергей Димитров Йоловза АУПВ № 107-1379/07.11.2019г.

До Людмил Димитров Атанасовза АУПВ № 107-1434/18.11.2019г.

До Людмила Янкова Панковаза АУПВ № 107-1460/21.11.2019г.

До Преслав Трилков Гайдарскиза АУПВ № 107-1478/25.11.2019г.

До Преслав Трилков Гайдарскиза АУПВ № 107-1479/25.11.2019г.

До Илка Петкова Димитроваза АУПВ № 107-1485/26.11.2019г.

До Илка Петкова Димитроваза АУПВ № 107-1486/26.11.2019г.

До Милена Цветанова Йордановаза АУПВ № 107-1490/27.11.2019г.

До Красимир Георгиев Гергов                        за АУПВ № 107-1518/02.12.2019г.

До Иваничка Борисова Христоваза АУПВ № 107-1537/05.12.2019г.

До Надежда Найденова Пандоваза АУПВ № 107-1553/11.12.2019г.

До Мариета Спасова Дичкова за АУПВ № 107-1560/12.12.2019г.

До Валентина Панчева Митеваза АУПВ № 107-1564/13.12.2019г.

До Валентина Панчева Митеваза АУПВ № 107-1565/13.12.2019г.

До Тони Асенов Измирлиев за АУПВ № 107-1584/17.12.2019г.

До Стефка Димитрова Игнатоваза АУПВ № 107-1585/17.12.2019г.

До Стефка Димитрова Игнатоваза АУПВ № 107-1586/17.12.2019г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 03.04.2020г.