СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1291 /11.04.2023г.

374

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1291 /11.04.2023г.

 

 

До Тодор Боянов Милевза АУПВ № 107-5/05.01.2023г.

До Елена Лучева Милеваза АУПВ № 107-26/11.01.2023г.

До Мирослав Георгиев Доровскиза АУПВ № 107-38/16.01.2023г.

До Диана Юриева Михневаза АУПВ № 107-47/18.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-52/19.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-53/19.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-54/19.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-55/19.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-56/19.01.2023г.

До Максим Георгиев Мачевза АУПВ № 107-57/19.01.2023г.

До Лиляна Владимирова Александрова за АУПВ № 107-75/24.01.2023г.

До Лиляна Владимирова Александрова за АУПВ № 107-76/24.01.2023г.

До Камелия Любенова Крачунова за АУПВ № 107-96/30.01.2023г.

До Никола Николаев Найденов за АУПВ № 107-111/02.02.2023г.

До Симеон Цветанов Симеоновза АУПВ № 107-125/06.02.2023г.

До Пончо Руменов Димитровза АУПВ № 107-126/06.02.2023г.

До Милен Бисеров Фичевза АУПВ № 107-131/08.02.2023г.

До Милен Бисеров Фичевза АУПВ № 107-132/08.02.2023г.

До Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова за АУПВ № 107-145/13.02.2023г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 11.04.2023г.