СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1417/29.03.2022г.

180

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ-1417/29.03.2022г.

 

 

До Цветомир Пламенов Младенов                      за АУПВ № 12/10.01.2022г.

До Цветомир Пламенов Младенов                      за АУПВ № 13/10.01.2022г.

До Светлина Иванова Шкортова                         за АУПВ № 62/24.01.2022г.

До Светлина Иванова Шкортова                         за АУПВ № 63/24.01.2022г.

До Илияна Миткова Блажева                               за АУПВ № 89/02.02.2022г.

До "БОДИКАР БГ" ООД                                      за АУПВ № 99/04.02.2022г.

До "ИНТЕКС - 2005" ООД                                   за АУПВ № 236/02.03.2022г.

До "ИНТЕКС - 2005" ООД                                   за АУПВ № 237/02.03.2022г.

До "ИНТЕКС - 2005" ООД                                   за АУПВ № 238/02.03.2022г.

До "ИНТЕКС - 2005" ООД                                   за АУПВ № 239/02.03.2022г.

До "БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА" ЕООД            за АУПВ № 279/14.03.2022г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 29.03.2022г.