СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1852/08.06.2020г.

869

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ- 1852/08.06.2020г.

 

До Ерика Алиянова Павлова                              за АУПВ № 242/04.02.2020г.

До ГАМИ 174 ЕООД                                           за АУПВ № 254/05.02.2020г.

До Вероника Николаева Байрактарова              за АУПВ № 255/05.02.2020г.

До Васил Гаврилов Кьосов                                 за АУПВ № 308/10.02.2020г.

До Васил Гаврилов Кьосов                                 за АУПВ № 309/10.02.2020г.

До ДЕСИСЛАВА - 2003 ЕООД                          за АУПВ № 310/10.02.2020г.

До ЕТ "СВЕТИ НИКОЛА ЧУДОТВОРЕЦ-НАДЯ АТАНАСОВА"   за АУПВ № 393/13.02.2020г.

До Петьо Маринов Петров                                  за АУПВ № 395/13.02.2020г.

До Люлин Димитров Карагуйски                       за АУПВ № 410/14.02.2020г.

До Люлин Димитров Карагуйски                       за АУПВ № 411/14.02.2020г.

До Стефан Цеков Райков                                     за АУПВ № 435/17.02.2020г.

До Валентин Георгиев Георгиев                         за АУПВ № 436/17.02.2020г.

До Бочо Михайлов Тодоров                                за АУПВ № 478/20.02.2020г.

До Петьо Георгиев Тотевски                               за АУПВ № 521/26.02.2020г.

До Петьо Георгиев Тотевски                               за АУПВ № 522/26.02.2020г.

До Петьо Георгиев Тотевски                               за АУПВ № 523/26.02.2020г.

До Кремена Красимирова Хаджирадева            за АУПВ № 524/26.02.2020г.

До Кремена Красимирова Хаджирадева            за АУПВ № 525/26.02.2020г.

До Румяна Нанкова Илиева                                 за АУПВ № 549/28.02.2020г.

До Румяна Нанкова Илиева                                 за АУПВ № 550/28.02.2020г.

До Румяна Нанкова Илиева                                 за АУПВ № 551/28.02.2020г.

До Маргарита Първанова Спасова                     за АУПВ № 566/04.03.2020г.

До Маргарита Първанова Спасова                     за АУПВ № 567/04.03.2020г.

До ЯЗОН ООД                                                      за АУПВ № 642/16.03.2020г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 08.06.2020г.