СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2339/30.05.2022г.

260

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -  2339/30.05.2022г.

 

 

До Румяна Йочева Пелова                           за АУПВ № 107-54/21.01.2022г.

До Владислава Георгиева Фикова              за АУПВ № 107-77/31.01.2022г.

До Владислава Георгиева Фикова              за АУПВ № 107-78/31.01.2022г.

До „Илда логистик“ АД                               за АУПВ № 107-100/07.02.2022г.

До Величка Власева Тодорова в качеството ѝ на ликвидатор на

„Нановски-Тодорови –Аида комерс“ СД- в ликвидация

                                                                        за АУПВ № 107-126/16.02.2022г.

До „Четири едно“ ООД                                за АУПВ № 107-128/17.02.2022г.

До „Четири едно“ ООД                                за АУПВ № 107-129/17.02.2022г.

До „Четири едно“ ООД                                за АУПВ № 107-130/17.02.2022г.

До „Ропотамо 2004“ ООД                            за АУПВ № 107-132/18.02.2022г.

До „Ропотамо 2004“ ООД                            за АУПВ № 107-133/18.02.2022г.

До „Светослав Димитров фешън“ ЕООД   за АУПВ № 107-135/21.02.2022г.

До „Хелиос-08“ ЕООД                                 за АУПВ № 107-148/24.02.2022г.

До „Фешън груп инвестмънт“ ЕООД         за АУПВ № 107-275/14.03.2022г.

До „Фешън груп инвестмънт“ ЕООД         за АУПВ № 107-276/14.03.2022г.

До „Фешън груп инвестмънт“ ЕООД         за АУПВ № 107-277/14.03.2022г.

До „Фешън груп инвестмънт“ ЕООД         за АУПВ № 107-278/14.03.2022г.

До „Дейвис 2“ ООД                                      за АУПВ № 107-295/21.03.2022г.

До „Алиса“ ЕООД                                        за АУПВ № 107-296/22.03.2022г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 30.05.2022г.