СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2518/30.07.2020г.

738

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 2518/30.07.2020г.

 

 

До „Агроинвест Плевен“ ООДза АУПВ № 107-587/09.03.2020г.

До „Дейвис 2“ ООДза АУПВ № 107-607/11.03.2020г.

До „Ибероамерикана де инверсионес“ООДза АУПВ № 107-608/11.03.2020г.

До „Ибероамерикана де инверсионес“ООДза АУПВ № 107-609/11.03.2020г.

До „Ибероамерикана де инверсионес“ООДза АУПВ № 107-610/11.03.2020г.

До „Ибероамерикана де инверсионес“ООДза АУПВ № 107-611/11.03.2020г.

До „Пи ел си брокерс 10“ ЕООДза АУПВ № 107-619/12.03.2020г.

До „МТП инженеринг“ ЕООДза АУПВ № 107-629/13.03.2020г.

До „Метал груп елит билдинг“ ЕООД за АУПВ № 107-637/16.03.2020г.

До „НТИ груп“ АДза АУПВ № 107-638/16.03.2020г.

До Нина Николова Гечевсказа АУПВ № 107-645/17.03.2020г.

До Васил Митков Цековза АУПВ № 107-646/17.03.2020г.

До Надежда Чавдарова Златановаза АУПВ № 107-650/18.03.2020г.

До Румен Тодоров Григоров                             за АУПВ № 107-689/06.04.2020г.

До Александър Димитров Замфировза АУПВ № 107-704/08.04.2020г.

До Александър Димитров Замфировза АУПВ № 107-705/08.04.2020г.

До Христина Пламенова Христоваза АУПВ № 107-713/10.04.2020г.

До Пламен Маринов Лунгаровза АУПВ № 107-774/05.05.2020г.

До Пламен Маринов Лунгаровза АУПВ № 107-775/05.05.2020г.

До Ралица Тодорова Милановаза АУПВ № 107-814/21.05.2020г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 30.07.2020г.