СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -2918 /31.08.2020г.

725

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ -2918 /31.08.2020г.

 

 

До Гергана Петкова Лесова за АУПВ № 107-6/02.01.2020г.

До Анна Илиева Митоваза АУПВ № 107-46/10.01.2020г.

До Людмил Тодоров Митовза АУПВ № 107-47/10.01.2020г.

До Соня Вълкова Иванова-Духлевсказа АУПВ № 107-108/20.01.2020г.

До Евгений Георгиев Атанасовза АУПВ № 107-113/21.01.2020г.

До Венцислав Маринов Пановза АУПВ № 107-149/23.01.2020г.

До Веселин Николаев Ваневза АУПВ № 107-164/24.01.2020г.

До Марина Поппламенова Мариноваза АУПВ № 107-171/27.01.2020г.

До Неда Крумова Дамяноваза АУПВ № 107-184/28.01.2020г.

До Николай Ставрев Иванов за АУПВ № 107-193/29.01.2020г.

До Асен Христов Антоновза АУПВ № 107-194/29.01.2020г.

До ЕТ „Мустанг-61-Илиан Илиев“за АУПВ № 107-200/30.01.2020г.

До ЕТ „Мустанг-61-Илиан Илиев“за АУПВ № 107-201/30.01.2020г.

До „ВИН-Електроник“ ООД                             за АУПВ № 107-212/31.01.2020г.

До Петьо Иванов Кралевза АУПВ № 107-214/31.01.2020г.

До Дияна Трифонова Петковаза АУПВ № 107-231/03.02.2020г.

До Дияна Трифонова Петковаза АУПВ № 107-232/03.02.2020г.

До Симеон Свиленов Димитровза АУПВ № 107-287/07.02.2020г.

До Кристиян Петев Илиевза АУПВ № 107-315/10.02.2020г.

До Йордан Николаев Вътевза АУПВ № 107-316/10.02.2020г.

До „Макси тойс“ ЕООДза АУПВ № 107-405/14.02.2020г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 31.08.2020г.