СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 976/17.03.2020г.

940

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 976/17.03.2020г.

 

До Хрета Георгиева Аспарухова                        за АУПВ № 48/10.01.2020г.

До Владимир Димитров Цонев                           за АУПВ № 49/10.01.2020г.

До Владимир Димитров Цонев                           за АУПВ № 50/10.01.2020г.

До Диана Петрова Свракова                               за АУПВ № 52/13.01.2020г.

До "АКВА ХЕЛТ" ЕООД                                    за АУПВ № 63/14.01.2020г.

До Юлиян Иванов Генов                                     за АУПВ № 94/17.01.2020г.

До Юлиян Иванов Генов                                     за АУПВ № 95/17.01.2020г.

До Атанас Иванов Банджаков                             за АУПВ № 103/20.01.2020г.

До Атанас Иванов Банджаков                             за АУПВ № 104/20.01.2020г.

До Наталия Ангелова Иванова                            за АУПВ № 119/21.01.2020г.

До Наталия Ангелова Иванова                            за АУПВ № 120/21.01.2020г.

До Наталия Ангелова Иванова                            за АУПВ № 121/21.01.2020г.

До ХИРОУ ИНВЕСТ ЕООД                                за АУПВ № 142/23.01.2020г.

До ХИРОУ ИНВЕСТ ЕООД                                за АУПВ № 143/23.01.2020г.

До ХИРОУ ИНВЕСТ ЕООД                                за АУПВ № 144/23.01.2020г.

До Юлияна Юриева Цонева                                за АУПВ № 146/23.01.2020г.

До Юлияна Юриева Цонева                                за АУПВ № 147/23.01.2020г.

До Пламен Кирилов Пеев                                    за АУПВ № 156/24.01.2020г.

До Пламен Кирилов Пеев                                    за АУПВ № 157/24.01.2020г.

До ДРАГОНГРУП ЕООД                                    за АУПВ № 172/27.01.2020г.

До Иван Христов Илиев                                      за АУПВ № 186/28.01.2020г.

До Здравко Николаев Босев                                за АУПВ № 216/31.01.2020г.

До ВИП УЕБ СИСТЕМС ЕООД                         за АУПВ № 233/03.02.2020г.

До Тони Христов Тотев                                       за АУПВ № 236/03.02.2020г.

До Георги Валентинов Николов                         за АУПВ № 243/04.02.2020г.

До Георги Томов Томов                                      за АУПВ № 504/25.02.2020г.

До Георги Томов Томов                                      за АУПВ № 505/25.02.2020г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 17.03.2020г.