Социални услуги

 1. Дом за стари хора с. Бохот
  с.Бохот, Община Плевен
  адрес: ул. "Пирогов" № 6
  тел. 063575/ 671 и 381
  e-mail: dsh_bohot@abv.bg
  Директор - Пламен Бъчев

 

 1. Общински домашен социален патронаж
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Сан Стефано" № 1
  тел. 064/ 828 169
  е-mail: patronajpleven@abv.bg
  Управител - Даниела Николаева

 

 1. Дневен център за деца с увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Цар Самуил" № 55
  тел. 064/821 092
  e-mail: dcdupl@abv.bg
  Директор - Фаня Николова

 

 1. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Цар Самуил" № 55
  тел. 064/ 807 920
  e-mail: dc_pleven@abv.bg
  Директор - Анелия Цонева

 

 1. Център за социална рехабилитация и интеграция
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Ген. Скобелев" № 20
  тел. 064/ 815 292
  е-mail: csri_101@abv.bg
  Директор - Незабравка Булянска

 

 1. Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца претърпели насилие
  гр.Плевен
  тел. 064/680 282
  е-mail: csrijdpn_pleven@abv.bg
  Директор - Николай Дамяновски

 

 1. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Даскал Димо" № 7
  тел. 064/ 801 303
  e-mail: csridupleven@abv.bg
  Директор - Габриела Аспарухова

 

 1. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
  гр.Плевен
  адрес: жк "Сторгозия" № 189
  тел. 0879 911 128
  email: zg_plevenbg@abv.bg
  Директор - Надежда Вълчева

 

 1. Кризисен център, за жени и деца претърпели насилие
  гр.Плевен
  e-mail: krizisencentur_pleven@abv.bg
  Директор - Николай Дамяновски

 

 1. Център за обществена подкрепа
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Г. Бенковски" № 61
  тел. 064/ 82 41 56
  e-mail: center_op_pleven@abv.bg
  Директор - Албена Димитрова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
  гр.Плевен
  адрес: жк. "Сторгозия", х-л "Сторгозия" № 103
  тел. 064/680 445 ; 0878453574
  e-mail: cnst_pleven@abv.bg

           Директор - Албена Димитрова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Трите бора" № 21
  тел. 064/83 72 28
  e-mail: cnstpl@mail.bg

          водещ социален работник: Таня Михайлова
          Директор - Анелия Цанкова

 

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Гургулят" № 55
  тел.064/83 01 47
  e-mail: cnstpl@mail.bg

          Директор - Анелия Цанкова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Трите бора" № 23
  тел.064/83 03 67
  e-mail: cnstpl@mail.bg
  водещ социален работник:Таня Михайлова
  Директор - Анелия Цанкова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Гургулят" № 32
  тел.064/81 59 60
  e-mail: cnstpl@mail.bg
  водещ социален работник: Илияна Пенчева
  Директор - Анелия Цанкова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Люляк" № 48
  тел.064/82 01 36
  e-mail: cnstpl@mail.bg
  водещ социален работник: Адриана Фитова
  Директор - Анелия Цанкова

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
  гр.Плевен
  адрес: ул. "Бяло море" № 16
  тел. 0877/ 188 938; 064/ 82 00 01
  e-mail: cnstpl@mail.bg
  водещ социален работник: Сашка Тодорова
  Директор - Анелия Цанкова

 

 1. Домашен социален патронаж
  гр.Славяново, Община Плевен
  адрес:
  тел.

 

 1. Домашен социален патронаж
  с.Коиловци, Община Плевен
  адрес:
  тел.

 

 1. Домашен социален патронаж
  с.Пелишат, Община Плевен
  адрес
  тел.

 

 1. Домашен социален патронаж
  с.Бохот, Община Плевен
  адрес: ул. "Пирогов" № 6
  тел.

 

 1. Домашен социален патронаж
  с.Мечка, Община Плевен
  адрес:
  тел.

 

 1. Асистентска подкрепа
  гр. Плевен
  адрес: бул. "Русе" № 1, ет. 1, стаи 5 и 7
  тел.: 064/800 402
  e-mail: as_podkrepa.pleven@abv.bg
  Директор - Стела Шабанска