Съобщение относно Спортен календар 2020 година

1212

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. извънредно положение на територията на страната и  въведената с Решение № 325 на МС извънредна епидемична обстановка на територията на Република България,  с оглед ограничаването на разпространението на COVID-19, всички спортни мероприятия, предлагани за включване в Спортен календар на Община Плевен за 2020г. бяха отменени. 

Очакваме в срок до 31.07.2020г. , при наличие на нови предложения  и идеи за съвместно провеждане с Община Плевен на спортни мероприятия, които да се проведат в периода от септември до 31 декември, да бъдат подадени в Община Плевен - Център за административно обслужване на граждани. Предложенията да са обосновани и да съдържат кратко резюме за спортната проява  (ранг на проявата, участници - брой и възраст, място – точно упоменато, време – месец и дата, съорганизатори на проявата и др.). В предложенията да е включен финансов разчет на средствата, необходими за реализирането на спортното мероприятие.

Предложенията да бъдат адресирани до Кмета на Община Плевен и подадени в Центъра  за административно обслужване на граждани, на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 4.