Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 г. НА ИМОТ - ПОС, ЯЗОВИР "БОХОТ-1", ПО ПЛАНА НА СЕЛО БОХОТ

12

В изпълнение на Заповед № РД 10-1289/20.09.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 1 БР. РИЕ /СОБСТВЕН/ И 3 БР. ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

148

В изпълнение на Заповед № РД 10- /03.08.2023  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АПТЕКА С ОБЩА ПЛОЩ 36 КВ.М , В С. КОИЛОВЦИ, ЗА СРОК ОТ 5 г.

159

В изпълнение на Заповед № РД 10- 672/23.05.2023 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…