Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС, ОФИС ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ 76,50 КВ.М В С. ЯСЕН, ЗА СРОК ОТ 10 г.

43

В изпълнение на Заповед № РД 10-133/24.01.2023 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ С ПЛОЩ 15 КВ.М В С. ЯСЕН, ЗА СРОК ОТ 5 г.

48

В изпълнение на Заповед № РД 10-132/24.01.2023 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА 5 БР. РИЕ /СОБСТВЕНИ/ И 2 БР. ЧАСТИ ОТ ИМОТИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

202

В изпълнение на Заповед № РД 10-1758/06.12.2022  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОНИ - 4 БР. В ГР. СЛАВЯНОВО, ЗА СРОК ОТ 5 г.

109

В изпълнение на Заповед № РД 10-1759/06.12.2022  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен…