Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ИМОТ - ЧОС, ОБЕКТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ 24КВ.М, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ВЪРБИЦА

163

В изпълнение на Заповед № РД 10-819/28.05.2024 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 8 бр. РИЕ /БИЛБОРД/ ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

278

В изпълнение на Заповед № РД 10- 710/13.05.2024  год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПОС, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН, ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЯСЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

256

В изпълнение на Заповед № РД 10-550/10.04.2024 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

Публичен търг за отдаване под наем на гише за продажба на билети №3 в сградата на автогара Плевен

270

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2, чл.79 и чл.85, ал.1, т.2…