Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - ПАВИЛИОНИ - 8 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

30

В изпълнение на Заповед № РД 10-774/08.07.2020 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ), НАХОДЯЩИ СЕ В СЕЛО ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

239

В изпълнение на Заповед № РД 10-560/20.05.2020 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

180

                                                                               З А П О В Е Д № РД-10-387/06.04.2020 год. гр. П Л Е В Е Н              …

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

292

В изпълнение на Заповед № РД 10-336/23.03.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…