Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПЛОЩ 42.88 М2, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН

259

В изпълнение на Заповед № РД 10-1599/24.11.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 26 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ

65

В изпълнение на Заповед № РД 10-1408/21.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С ПЛОЩ 16 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН

85

В изпълнение на Заповед № РД 10-1357/12.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…