Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЯЗОВИР "БОХОТ-2" В МЕСТНОСТТА САЛИЙЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОХОТ, ЗА СРОК ОТ 10 г.

199

В изпълнение на Заповед № РД 10-143/21.02.2022 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ПЛАНА НА С. РАЛЕВО

197

В изпълнение на Заповед № РД 10-1758/15.12.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ПЛОЩ 42.88 М2, ПО ПЛАНА НА С. ЯСЕН, ОБЩ. ПЛЕВЕН

487

В изпълнение на Заповед № РД 10-1599/24.11.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 26 КВ.М, ПО ПЛАНА НА С. КЪРТОЖАБЕНЕ

257

В изпълнение на Заповед № РД 10-1408/21.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…