Търгове за отдаване под наем

Публичен търг с тайно наддаване - павилион за услуги, с площ 16 кв.м в УПИ ХV-389, кв. 1а, по плана на село Ясен

574

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - ледена пързалка с площ 15/30м в партерната част на Градската градина на град Плевен

552

        На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение №1310/27.11.2014г.…

Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години общински недвижим имот - с. Мечка - Търгът ще се проведе на 12.12.2014г.

614

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Язовир Николаево - 5, съставляващ имот № 000190 с площ 118,600 дка по плана на землището на с. Николаево - 25.11.2014г.

617

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Язовир, съставляващ имот № 000246, с площ 26,920 дка по плана на землището на с. Радишево - 25.11.2014г.

597

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем - представляващ язовир „Николаево - 2” съставляващ имот № 000233, с площ 217,202 дка - 06.11.2014

578

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - за отдаване под наем: Преместваемо съоръжение – павилион №1, с площ 6,00 кв.м., на спирка за масов градски транспорт, находящ се на ул. ”Д.Попов” №16, до „Дом на Книгата”

607

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост ,чл.15, ал.1, чл.76, т.1 и чл.79, ал.1, ал.2 , чл.85,…

Търг за отдаване под наем на имот кафе-клуб със застроена площ 84.00кв.м - гр.Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1

671

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление…

Отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години - язовир, съставлаващ имот № 000639 с.Мечка

594

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН             На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл.44, ал. 1, т. 1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,…

Търг за отдаване под наем - билбордове собственост на Община Плевен -10.10.2014г.

581

ОБЩИНА  ПЛЕВЕН На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл.…

Отдаване под наем на магазин РЕП в Автогара Плевен - 01.10.2014г.

635

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 във връзка с чл.14, ал.2, от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.2 , чл.79  и чл.85, ал.1, т.2…