Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПАВИЛИОНИ- 6 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

299

В изпълнение на Заповед № РД 10-1037/05.08.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 2/ДВА/ БР. РИЕ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН И 2 /ДВА/ БР. РИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

297

В изпълнение на Заповед № РД 10- 1038/05.08.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВСКА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ ПО ПЛАНА НА С. РАДИШЕВО, ОБЩ. ПЛЕВЕН

404

В изпълнение на Заповед № РД 10-673/03.06.2021 год. на uмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…