Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г. НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПОС, ЗА ОФИС С ПЛОЩ 15 КВ.М, УПИ III , КВ.1 В СЕЛО МЕЧКА

501

В изпълнение на Заповед № РД 10-1057/09у.08.2022 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…