Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ - ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН С ПЛОЩ 18,45 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. ГРИВИЦА

410

В изпълнение на Заповед № РД 10-470/26.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧОС: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

470

В изпълнение на Заповед № РД 10-471/26.04.2021 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧОС, АПТЕКА В ЗДРАВНАТА СЛУЖБА ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК

414

В изпълнение на Заповед № РД 10-389/07.04.2021 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА: 2 БР. СОБСТВЕНИЕ РИЕ /БИЛБОРД/ И 12 БР. ПРАВО НА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

402

В изпълнение на Заповед № РД 10-383/07.04.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 31 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

371

В изпълнение на Заповед № РД 10-347/01.04.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг за отдаване под наем, с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията…

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 13 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

524

В изпълнение на Заповед № РД 10-195/23.02.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…