Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОН С ПЛОЩ 16 КВ.М ПО ПЛАНА НА С. БУКОВЛЪК, ОБЩ. ПЛЕВЕН

600

В изпълнение на Заповед № РД 10-1357/12.10.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПАВИЛИОНИ- 6 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО

657

В изпълнение на Заповед № РД 10-1037/05.08.2021 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…