Търгове за отдаване под наем

ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД ТИП "РАКЕТА"/- 5 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

579

В изпълнение на Заповед № РД 10-1543/25.11.2020 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 г., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 3 БР. - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

692

В изпълнение на Заповед № РД 10-1325/16.10.2020 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…