Търгове за отдаване под наем

Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

696

ОБЩИНА ПЛЕВЕН        На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 315/27.08.2020г. на…

Търгове за отдаване под наем на части от имоти публична общинска в Детски градини и училища

821

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН       На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решение № 266/30.07.2020г.…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. "МАРШАЛ ТОЛБУХИН" № 5

724

В изпълнение на Заповед № РД 10-893/21.07.2020 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - ПАВИЛИОНИ - 8 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

749

В изпълнение на Заповед № РД 10-774/08.07.2020 год. на кмета на Община Плевен,   Обявява   Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ (МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ), НАХОДЯЩИ СЕ В СЕЛО ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1045

В изпълнение на Заповед № РД 10-560/20.05.2020 год. на кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…