Търгове за отдаване под наем

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С ПЛОЩ 50 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В С. ПЕЛИШАТ, ОБЩ. ПЛЕВЕН, УЛ. ХРИСТО КЪНЧЕВ

608

В изпълнение на Заповед № РД 10-198/25.02.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН №5, ЕТ.1

617

В изпълнение на Заповед № РД 10-199/25.02.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ОБЩА ПЛОЩ 36 КВ.М, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АПТЕКА, СКЛАД, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА, СЕЛО КОИЛОВЦИ, ОБЩ. ПЛЕВЕН

548

В изпълнение на Заповед № РД 10-76/20.01.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО БОХОТ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

642

В изпълнение на Заповед № РД 10-1738/11.12.2019 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

Търг за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и училища

750

ОБЩИНА   ПЛЕВЕН     На основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1,т.1 и т 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  от ЗОС, чл.14, чл.79, ал. 2, чл.76,т.2 и чл.80 ал.1,чл.85, ал. 1, т.1, от Наредба №7 на Общински съвет Плевен и Решения № 1405/25.07.2019г. и №1473/26.09.2019г…