Търгове за отдаване под наем

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

842

                                                                               З А П О В Е Д № РД-10-387/06.04.2020 год. гр. П Л Е В Е Н              …

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 65 КВ.М С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С. ТОДОРОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

918

В изпълнение на Заповед № РД 10-336/23.03.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ С ПЛОЩ 50 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В С. ПЕЛИШАТ, ОБЩ. ПЛЕВЕН, УЛ. ХРИСТО КЪНЧЕВ

754

В изпълнение на Заповед № РД 10-198/25.02.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОФИС С ПЛОЩ 59 КВ.М, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН №5, ЕТ.1

767

В изпълнение на Заповед № РД 10-199/25.02.2020 год. на Кмета на Община Плевен, Обявява Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване…