ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложения от участниците

1021