ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

1186

Файлове:

обява.doc обява.doc