Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем

343