Публичен търг с тайнo наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни имоти

790

     На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.76, т.2,  чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85 ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1, т.7 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 152/31.03.2016г. на Общински съвет Плевен, Решение №151/31.03.2016г на Общински съвет Плевен и заповед №РД-10-448/07.04.2016г. на Кмета на Община Плевен
 
О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
 
 за  отдаване под наем на следните общински нежилищни имоти:
     1. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 2 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  надуваемо детско атракционно съоръжение - батут” с площ до 50,00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
      Начална месечна цена : за площ до 10кв.м.  – 20лв./кв.м. без ДДС;  за площта от 11 до 50кв.м.  цената е 12лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 475,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/,
     2.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 3.1 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на механични детски монетни атракции – до 3бр.” с площ до 10.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 20,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 130,00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
         3. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 3.2 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на механични детски монетни атракции – до 3бр.” с площ до 10.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 20,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 130,00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
      4.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 4.1 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за площадка за рисуване върху керамични фигури” с площ 4.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 30,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 80,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
     5.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 4.2 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за площадка за рисуване върху керамични фигури” с площ 4.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 30,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 80,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
    6. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.1 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
   7. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.2  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
   8. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.3  от  План – схема от 16.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара  и др./” с площ 1.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
  9. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.4  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 30,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
   10. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 5.5  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на машина /сладолед, пуканки, царевица на пара и др./” с площ 1.00кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : 45,00лв./кв.м. без ДДС;  Депозит за участие в търга 35,00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
     11.  Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция 7  от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен – „за разполагане на  атракционно съоръжение – бънджи” с площ 12.00 кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
      Начална месечна цена : за площ до 10кв.м.  – 20лв./кв.м. без ДДС;  за площта от 11 до 50кв.м.  цената е 12,00лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга е 80.00лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/,
    12. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция  8 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – детски кът за разполагане на атракционни съоръжения, без посочените по останалите позиции и без детски електромобилчета  с площ до 85.00 кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
       Начална месечна цена : за площ до 10кв.м.  – 20лв./кв.м. без ДДС;  за площта от 11 до 50кв.м.  цената е 12лв./кв.м. без ДДС; за площта от 51 до 100кв.м.  цената е 10лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга 370.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
        13. Част от имот – публична общинска собственост на територията на градската градина, находяща се в УПИ I, кв.24б и УПИ I и УПИ II, кв.381а по плана на гр.Плевен, представляваща позиция  9 от  План – схема от 22.01.2015г. съгласувана от Главния архитект на Община Плевен  – „за разполагане на атракционно съоръжение – мини голф” с площ до 98,00 кв.м., за срок от 01.05.2016г. до 31.10.2016г.
     Начална месечна цена : за площ до 10кв.м.  – 20лв./кв.м. без ДДС;  за площта от 11 до 50кв.м.  цената е 12лв./кв.м. без ДДС; за площта от 51 до 100кв.м.  цената е 10лв./кв.м. без ДДС. Депозит за участие в търга 420.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
       14. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 7,50кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, находящ се в гр.Плевен, ул.”Гренадерска” в близост до бл.”Съдружие”, кв.131, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 11.11.2014г.    
       Начална месечна цена  36,00лв. (без ДДС). Депозит за участие в търга е 110,00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв.(без ДДС), за срок от 5(пет) години.  
Търгът ще се проведе на  21.04.2016г. от 13:00ч. в Актовата зала на Община Плевен,  ет.1.
Депозитът за участие в търга се внася до 20.04.2016г. вкл., по сметка на Община Плевен
IBAN :  BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна
Банка“АД,   офис Плевен.
Тръжната документация ще се закупува от 13.04.2016г. до 19.04.2016г.  вкл., в център за  административно обслужване на граждани при Община Плевен на пл.”Възраждане”№4.
Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00ч.на 20.04.2016г. в център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане”№4.