ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ЗА СРОК ОТ 25 СТОПАНСКИ ГОДИНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МЕЧКА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

112

Файлове:

Обява за търг Обява за търг