ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 2/ДВА/ БР. РИЕ-СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН И 2 /ДВА/ БР. РИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ - ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

119

В изпълнение на Заповед № РД 10- 1038/05.08.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на: 2 (два) бр. рекламно-информационни елементи (билбордове) – собственост на Община Плевен (позиции 1, 3) и 2 (два) бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения (позиции 2, 4) – всеки с размери 3.00/4.00 м и h=2,50 m и площ 12,00 м2, по  реда на чл. 57, ал.1 от ЗУТ - публична и частна общинска собственост, разположени по плана на гр. Плевен съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 23.06.2021г., 08.07.2021г., 12.02.2021г. и 05.08.2021г. от главния архитект на Община Плевен, както следва:

 

 

   

 

 

Позиция

Отдаване/Разполагане на РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00м и h=2,50 m, площ  12,00 м2/ местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с ДДС

 

 

 1

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен между ОК 1071-1317 в зелената площ при кръгово кръстовище на ул. „Дойран“ и ул. „Васил Левски“, срещу бензиностанция „Шел“– в близост до ОК 1071, т.1 (трета зона) /имот общинска – публична собственост/;

86,40

259,20

 

 

2

между ОК 88-89 по ул. „Цар Самуил“, срещу СУ „Стоян Заимов“  (трета зона) /имот общинска – публична собственост/;

86,40

259,20

 

 

3

РИЕ – собственост на Община Плевен – разположен в УПИ I, кв. 716, мажду ЦНСТ и бл. 92, жк „Сторгозия“, т.2 (трета зона) /имот общинска – частна собственост/;

86,40

259,20

 

 

4

в зелената площ до сградата на Съдебната палата в УПИ I, кв. 382, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ (първа зона) /имот общинска – частна собственост/.

115,20

345,60

 

 

   

 

   
                   

 

Желаещите да огледат имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 10.08.2021 г. до 17.08.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 18.08.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 10.08.2021 г. до 17.08.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 10.08.2021 г. до 16,00 ч. на 17.08.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 10.08.2021 г. до 16,00 часа на 17.08.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 01.09.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 19.08.2021 г. до 31.08.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 19.08.2021 г. до 31.08.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 19.08.2021 г. до 16,00 ч. на 31.08.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 19.08.2021 г. до 16,00 часа на 31.08.2021 г.          

Файлове:

obqva-RIE.docx obqva-RIE.docx