Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива", находяща се в землището на гр. Славяново

900

Файлове:

Обява за търг Обява за търг