ПУБЛИЧЕН ТЪРТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ /БИЛБОРД/- 13 БР. ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

358

В изпълнение на Заповед № РД 10-195/23.02.2021 год. на кмета на Община Плевен,

 

Обявява

 

Публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи (билбордове) – 13 бр., всеки с размери 3.00/4.00 м и h=2,50 m и площ 12,00 м2, по  реда на чл. 57 от ЗУТ - частна общинска собственост, разположени по плана на гр. Плевен  съгласно схеми за разполагане, съгласувани на 05.02.2021 г. и 17.02.2021 г. от главния архитект на Община Плевен, както следва:

   

 

Позиция

Разполагане на РИЕ (билборд), с размери 3.00/4.00 м

и h=2,50 m, площ  12,00 м2 / местоположение

Начална месечна наемна цена/лв. с ДДС

Депозит за участие в търга/лв. с ДДС

 

  1

срещу блок 1-ви май в УПИ II, кв.128, при кръстовището на ул. Гренадерска и ул. П.Р. Славейков (втора зона);

100,80

302,40

 

2

пред СУ „Стоян Заимов”, жк Сторгозия в УПИ XIII, кв.715 (трета зона);

86,40

259,20

 

3

в УПИ II, кв.219, ул. Иван Миндиликов(трета зона);

86,40

259,20

 

4

в ПИ с идент. 56722.662.177 по КККР, заключен между ул. Пирот, ул. Дойран и ул. Стоян Заимов(трета зона);

86,40

259,20

 

5

в ПИ с идент. 56722.664.293 по КККР, бул. Христо Ботев – между ул. Плевенска епопея и ул. Чаталджа, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

 

6

в ПИ с идент. 56722.664.293 по КККР, бул. Христо Ботев – между ул. Плевенска епопея и ул. Чаталджа, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

 

7

в УПИ I, кв. 269 – зелена площ, между бул. Христо Ботев и ул. Стара планина (трета зона);

86,40

259,20

 

8

в УПИ IV, кв.27, източно от супермаркет Лайф, жк Дружба, ул. България (трета зона);

86,40

259,20

 

9

по ул. Цар Самуил – пред бл.74, жк Сторгозия, в УПИ IV, кв. 715, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

 

10

по ул. Цар Самуил – между бл.72 и бл.73, жк Сторгозия, в УПИ IV, кв. 715, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

 

11

бул. Сторгозия до ПГ по Лозарство и винарство: ул. Цар Самуил – до бл. 93, жк Сторгозия, в УПИ I, кв. 716, обозн. 1 (трета зона);

86,40

259,20

 

12

бул. Сторгозия до ПГ по Лозарство и винарство: ул. Цар Самуил – до бл. 95, жк Сторгозия, в УПИ I, кв. 716, обозн. 2 (трета зона);

86,40

259,20

 

13

бул. Сторгозия до ПГ по Лозарство и винарство: ул. Цар Самуил – между бл. 90 и 91, жк Сторгозия, в УПИ I, кв. 716а, обозн. 3 (трета зона);

86,40

259,20

 

           

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 25.02.2021 г. до 15.03.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Публичният търг да се проведе на 16.03.2021 г. от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 25.02.2021 г. до 15.03.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 25.02.2021 г. до 16,00 ч. на 15.03.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 25.02.2021 г. до 16,00 часа на 15.03.2021 г.          

При липса на кандидати или на необявени спечелили участници, по обявена позиция, нов търг да се проведе на 29.03.2021 г. от 11,30 ч. при същите тръжни правила.

Желаещите да огледат частите от имотите да се обръщат към служителите на ОП „Акварел“, всеки работен ден от 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г. (вкл.) от 9,00 до 16,00 ч.

            Депозитът (в размер на 5 на сто от първоначалната наемна цена, изчислена за целия период на договора) се внася от 17.03.2021 г. до 26.03.2021 г. вкл. по сметка: IBAN:  BG 45 BGUS91603304113901, BIC BGUSBGSF  на Община Плевен в „Българо – Американска Кредитна Банка” АД, офис Плевен.

            Тръжна документация се продава от 17.03.2021 г. до 16,00 ч. на 26.03.2021 г. Цена на тръжната документация – 60,00 лв. (с вкл. ДДС).

            Предложенията се подават в Център за административно обслужване - Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4 в срок от 17.03.2021 г. до 16,00 часа на 26.03.2021 г.           

 

 

 

Файлове:

obqva-RIE.docx obqva-RIE.docx