Публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване "нива" в землищата на с. Бохот, гр. Славяново, с. Тученица, с. Ласкар, с. Гривица, с. Горталово

767