Публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя за една стопанска година с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за землища: гр. Славяново, с. Коиловци, с. Пелишат, с. Радишево, с. Бръшляница, с. Мечка и с. Гривица

1185