Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на частна общинска собственост представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение

731

Файлове:

Търг.pdf Търг.pdf