ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НТП "ОВОЩНА ГРАДИНА"ЗА СРОК ОТ 5 СТОПАНСКИ ГОДИНИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОИЛОВЦИ

645

Файлове:

Обява за търг Обява за търг