ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - „ПАСИЩА”, „МЕРИ”, „ЛИВАДИ” ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА СРОК ОТ ЕДНА СТОПАНСКА ГОДИНА - С. БЕГЛЕЖ, С. БРЕСТОВЕЦ, С. КОИЛОВЦИ, С. КЪРТОЖАБЕНЕ, С. КЪШИН, С. МЕЧКА, С. НИКОЛАЕВО

900

Файлове:

CCI21102016.pdf CCI21102016.pdf