Търгове за отдаване под наем на терени в Градска градина-Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения - машини за сладолед, пуканки и др.

390