Търгове за отдаване под наем на терени в Централна градска част за поставяне на преместваеми съоръжения - машини за сладолед, пуканки, скрежина и др.

608

Файлове:

обява.doc обява.doc