Търгове за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за 5 стопански (2021-2026) години в землищата на с. Бръшляница, с. Върбица и с. Радишево

176