Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

171

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №634, 635 от 29.07.2021 г.,  и  №663 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

488

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №602, 603 и 606 от 24.06.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

384

    ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №565 и 566 от 27.05.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен

608

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 541, 542 и 543 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и движими вещи в гр. Славяново

536

    ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №313/27.08.2020 г., 507 и 508 от 25.03.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

700

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 367 от 12.11.2020 г. и 454 от 25.02.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публичен търг за продажба на движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника), находящи се в кметство гр. Славяново

620

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение  №313/27.08.2020 г., на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на движими вещи:…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

983

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 365 и 367 от 12.11.2020 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, жк. "Дружба", в с. Буковлък и за отстъпване право на строеж за гаражи и магазин в гр. Плевен

815

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 363, 364 и 368 от 12.11.2020 г., и 411, и 412 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…