Търгове за продажба

Публичен търг за продажба на движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника), находящи се в кметство гр. Славяново

204

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение  №313/27.08.2020 г., на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на движими вещи:…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

467

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 365 и 367 от 12.11.2020 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, жк. "Дружба", в с. Буковлък и за отстъпване право на строеж за гаражи и магазин в гр. Плевен

404

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 363, 364 и 368 от 12.11.2020 г., и 411, и 412 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен

939

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 317/27.08.2020 г., 319/27.08.2020 г., 320/27.08.2020 г. и 321/27.08.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен

713

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения 273/30.07.2020 г., 274/30.07.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Ясен

678

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 180/30.04.2020 г., 201/28.05.2020 г. и 231/25.06.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…