Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Горталово и с. Гривица

379

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения № 817 от 24.02.2022 г. и №   850, 852, 853 от 31.03.2022 и на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ясен

710

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №760 и 761 от 22.12.2021 г. и №781, 783 и 784 от 27.01.2022г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

949

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №634, 635 от 29.07.2021 г.,  и  №663 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1154

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №602, 603 и 606 от 24.06.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

829

    ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №565 и 566 от 27.05.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…