Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

669

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №634, 635 от 29.07.2021 г.,  и  №663 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

839

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №602, 603 и 606 от 24.06.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

606

    ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №565 и 566 от 27.05.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен

961

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 541, 542 и 543 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за учредяване право…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и движими вещи в гр. Славяново

716

    ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №313/27.08.2020 г., 507 и 508 от 25.03.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

890

  ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 367 от 12.11.2020 г. и 454 от 25.02.2021 г.,  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…