Търгове за продажба

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване - 31.07.2012

1317

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решение № 220/28.06.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижим…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване на 03.07.12 г. и 04.07.12 г.

1408

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения № 164, 165, 166, 167/26.04.2012 г.  и № 193, 195, 206/31.05.2012 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване

1446

  ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение №132 от 03.04.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим…

Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване за Незастроен урегулиран поземлен имот

1420

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решение №080 от 23.02.2012 г. на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим…

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване

1442

  ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения №№025/28.12.2011 г., 029/28.12.2011 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на…